Főoldal

NÉMET NEMZETISÉGI OKTATÁS

KÖSZÖNTŐ

Ajánlom intézményünket mindazoknak a gyermekeknek, leendő tanítványoknak és szülőknek, akik azonosulni tudnak egy olyan iskola szellemiségével, ahol a kötődések mélyek, a lelki és szellemi gazdagság pedig az idő hármas nagy egységében – múlt, jelen, jövő – foglalja el szerepét.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Felsőváros nevű városrészében található, a városrész egyetlen alapfokú intézményeként. A kertvárosias közeg, mely körülvesz bennünket egyértelműen megadja azt a fajta alaphangot, ami uralkodik az iskola falain belül is; szorgalom, nyugalom, családiasság.

Úgy vélhetjük nem beszélni kell a nevelésről, hanem cselekedni, mégpedig sürgősen és nagy odaadással, mert egyre kevesebben vannak, akik ezt a szép de nehéz élethivatást választják. Én azt hiszem gyermeknevelésről beszélgetni, diskurzust folytatni mindig furcsa kicsit. Hiszen mindig fülünkben cseng az az ismert Nagy László sor, hogy:

Műveld a csodát, ne magyarázd!”

Földi Zoltán – igazgató

Iskolai beiratkozás

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 • április 12. (csütörtök)     8-19 óráig
 • április 13. (péntek)        8-19 óráig

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat)
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • TAJ kártya
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
 1. óvodai szakvélemény
  vagy
 2. járási szakértői bizottság szakértői véleménye
  vagy 
 3. sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (2. számú melléklet) innen letölthető (PDF)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – a szülői felügyelet gyakorlása  – előírásai irányadók. (3. számú melléklet) innen letölthető (PDF)

Elérhetőségeink

Felsővárosi Általános Iskola, Oberstädtische Grundschule
OM-szám: 030055
Cím: H-8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2.
Telefon.: 22/502-533
E-mail cím:  felsovarosialtalanosiskola@gmail.com
Web: www.felsovarosiiskola.hu

Tagiskolánk:
H-8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b
Tagintézmény vezető: Kovácsné Darabos Erzsébet
Telefon: 22/598-005
Web: link

Kommunikációs partnerünk:
Pecsu Press
E-mail: info@pecsu.hu