Felsővárosi Általános Iskola, Oberstädtische Grundschule

logo

A székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola honlapja
Tájékoztató a 2016/2017. évi erkölcstan/hit- és erkölcstan oktatásról

A 2016-2017. tanévben
- katolikus hitoktatók a következő személyek lesznek:
1. 4. 5. évfolyamon: Máthéné Polczer Ágota
2.3.6. évfolyamon: Zs. Nagyné Tóth Zsuzsanna
7.8. évfolyamon: Nyárai – Horváth István atya
- a református hitoktató: Tugyi Istvánné
- evangélikus hitoktató Bencze András lelkész úr

Erkölcstant 1-4. évfolyamig az osztálytanítók tanítják,
5-6. évfolyamon Péteri Kornélia tanítónő
7-8. évfolyamon Mészáros Katalin tanárnő tanítják.
Az erkölcstan/hit- és erkölcstan oktatók személyében - előre nem látható okok miatt - változás történhet.

 
Szeptember

szeptember

 

Köszöntő

iskola_kulsoAjánlom intézményünket mindazoknak a gyermekeknek, leendő tanítványoknak és szülőknek, akik azonosulni tudnak egy olyan iskola szellemiségével, ahol a kötődések mélyek, a lelki és szellemi gazdagság pedig az idő hármas nagy egységében – múlt, jelen, jövő – foglalja el szerepét.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Felsőváros nevű városrészében található, a városrész egyetlen alapfokú intézményeként. A kertvárosias közeg, mely körülvesz bennünket egyértelműen megadja azt a fajta alaphangot, ami uralkodik az iskola falain belül is; szorgalom, nyugalom, családiasság.

Úgy vélhetjük nem beszélni kell a nevelésről, hanem cselekedni, mégpedig sürgősen és nagy odaadással, mert egyre kevesebben vannak, akik ezt a szép de nehéz élethivatást választják. Én azt hiszem gyermeknevelésről beszélgetni, diskurzust folytatni mindig furcsa kicsit. Hiszen mindig fülünkben cseng az az ismert Nagy László sor, hogy:

"Műveld a csodát, ne magyarázd!"


Földi Zoltán - igazgató