Felsővárosi Általános Iskola, Oberstädtische Grundschule

logo

A székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola honlapja
Február

2016Februar

 
Ovis foglalkozások listája

ovodaslista

 
FONTOS INFORMÁCIÓ!

Tájékoztatás a 2015/2016-os tanévre szóló erkölcstan/ hit- és erkölcstan oktatásról

A Köznevelési törvény (2011.évi CXC.tv.) rendelkezése szerint a 2015/2016-os tanévben is folytatódik a délelőtti tanrendbe illesztett, kötelező hit- és erkölcstanoktatás immár az 1. 2. 3. valamint 5. és 6. és 7. osztályos tanulók számára, amelyen belül szabadon dönthetnek a szülők, hogy a hit és erkölcstanoktatást választják – akár felekezeti hovatartozás szerint is,- vagy az erkölcstant. A hit- és erkölcstanoktatás különféle választható formáit egy időben, de külön tantermekben és mindenki számára ingyenesen oktatják előzetes hitbeli követelmények nélkül is – (tehát ha valaki nincs megkeresztelve, akkor is választhatja a hit- és erkölcstanoktatást, és épp itt fel tud készülni a későbbi szentségfelvételre, ha akarja, akár elsőáldozásra, vagy később bérmálásra, konfirmálásra, stb.).

Előre láthatóan a 2015/2016-os tanévben iskolánkban a következő személyek vesznek részt  a kötelező  erkölcstan/hit- és erkölcstan oktatásában:

Katolikus hitoktatók: 1. osztályban: Zs. Nagyné Tóth Zsuzsanna,
2. osztályban: Zs. Nagyné Tóth Zsuzsanna, 3. osztályban: Pap Margit,
5. osztályban: Zs. Nagyné Tóth Zsuzsanna, 6. és 7. osztályban: Pap Margit.

Református hitoktató: Tugyi Istvánné, Niki néni hitoktató.

Evangélikus hitoktató: Bencze András evangélikus lelkész.

Erkölcstan: 1-3. osztályban az alsós tanító nénik, 5-7. osztályban Péteri Kornélia erkölcstan oktató.

 

 

 

Köszöntő

iskola_kulsoAjánlom intézményünket mindazoknak a gyermekeknek, leendő tanítványoknak és szülőknek, akik azonosulni tudnak egy olyan iskola szellemiségével, ahol a kötődések mélyek, a lelki és szellemi gazdagság pedig az idő hármas nagy egységében – múlt, jelen, jövő – foglalja el szerepét.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Felsőváros nevű városrészében található, a városrész egyetlen alapfokú intézményeként. A kertvárosias közeg, mely körülvesz bennünket egyértelműen megadja azt a fajta alaphangot, ami uralkodik az iskola falain belül is; szorgalom, nyugalom, családiasság.

Úgy vélhetjük nem beszélni kell a nevelésről, hanem cselekedni, mégpedig sürgősen és nagy odaadással, mert egyre kevesebben vannak, akik ezt a szép de nehéz élethivatást választják. Én azt hiszem gyermeknevelésről beszélgetni, diskurzust folytatni mindig furcsa kicsit. Hiszen mindig fülünkben cseng az az ismert Nagy László sor, hogy:

"Műveld a csodát, ne magyarázd!"


Földi Zoltán - igazgató