Felsővárosi Általános Iskola

logo

A székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola honlapja
FONTOS INFORMÁCIÓ!

A Köznevelési törvény (2011.évi CXC.tv.) rendelkezése szerint a következő tanévben is folytatódik a délelőtti tanrendbe illesztett, kötelező hit- és erkölcstanoktatás az 1. 2. 5. és 6. osztályos tanulók számára, amelyen belül szabadon dönthetnek a szülők, hogy a hit és erkölcstanoktatást választják – akár felekezeti hovatartozás szerint is, vagy az erkölcstant. A hit- és erkölcstanoktatás különféle választható formáit egy időben, de külön tantermekben és mindenki számára ingyenesen oktatják előzetes hitbeli követelmények nélkül is – (tehát ha valaki nincs megkeresztelve, akkor is választhatja a hit- és erkölcstan oktatást, és épp itt fel tud készülni a későbbi szentségfelvételre, ha akarja, akár elsőáldozásra, vagy később bérmálásra, konfirmálásra, stb.). 

Katolikus hitoktatók: 1. osztály Zs. Nagyné Tóth Zsuzsanna, 2. osztály Csizmadia Nóra 3. osztály Zs. Nagyné Tóth Zsuzsanna, 4. osztály Csizmadia Nóra, 5-8. osztály Pap Margit.
Református hitoktatók: Fehérvári Dávid református lelkész és Tugyi Istvánné Niki néni hitoktató.
Evangélikus hitoktató: Bencze András evangélikus lelkész.
Erkölcstan: 1-2. osztályban az alsós tanító nénik, 5-6. osztályban Péteri Kornélia erkölcstan oktató.

 


1. oldal / 2