Tájékoztató az etika / hit- és erkölcstanoktatásról

Ezúton tájékoztatjuk a szülőket, hogy az erkölcstan/ hit- és erkölcstan tantárgy elnevezése 2017. január 1-től etika/ hit- és erkölcstan elnevezésre változott.

A Felsővárosi Általános Iskolában a 2018/2019. tanévre a szülők választhatják az etika tantárgyat, melyet az iskola pedagógusai – alsó tagozaton a tanító nénik, felsőben pedig Péteri Kornélia –  tanítanak.

Hit- és erkölcstan tantárgyat választók pedig a mellékletben szereplő 27, az Országgyűlés által elismert magyarországi egyház, vallásfelekezet vagy vallási közösség valamelyikéből választhatnak.

Itt az iskolában a tervek szerint:

  • római katolikus hittant: Máthéné Polczer Ágota hitoktató 1-6. évfolyamig, Pap Margit hitoktató 7-8. évfolyamon tanítja
  • a református hittant: Ludvigné Izsay Szilvia hitoktató tanítja 1-8. évfolyamig
  • az evangélikus hittant: Tar Krisztina hitoktató tanítja a 3. és 4. évfolyamon.
  • A Hit Gyülekezete hittan: Gyömörei Ildikó hitoktató 2. évfolyamon, Keresztes Zoltán lelkész 6. évfolyamon (külső helyszínen) tanítja

A szülők minden évben május 20-ig nyilatkozhatnak arról, hogy gyermekük a következő tanévben etika vagy hit- és erkölcstanoktatásban kíván részt venni. Ez a nyilatkozat egy évre szól, ezen változtatni csak a következő év ezen időszakában, május-20 – ig lehet.

Ezzel a nyilatkozattal egyidejűleg a szülő hozzájárul, hogy gyermekének nevét és osztályának megnevezését a megjelölt egyház részére az iskola átadja.

Amennyiben a szülő ezen időszakig nem tesz nyilatkozatot, úgy gyermeke számára az etikaoktatást szervezi meg az iskola.

Nyári táborok 2018

Tájékoztató a 2018. évi nyári táborokról

Kedves szülők!

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerülnek a városi nyári táborok, amelyeknek
időpontjait az alább olvashatják:

Bregyó-közi napközis tábor
I. turnus: július 02 – 06.
II. turnus: július 09 -13.
III. turnus: július 16 -20.
IV. turnus: július 23 -27.
V. turnus: július 30 – augusztus 03.
VI. turnus: augusztus 06 -10.

Velencei bentlakásos tábor
I. turnus: július 01 – 06.
II. turnus: július 08 – 13.
III. turnus: július 15 -20.
IV: turnus: július 22 – 27