Dolgozóink

Nevelőtestület – 2017/2018.
Földi Zoltán igazgató
Lánczosné Sági Ágnes felsős igazgatóhelyettes
Papné Süveges Krisztina alsós igazgatóhelyettes

Bakos Krisztina
Baloghné Szabó Ildikó Eleonóra
Fazekas Hajnalka
Fésüs Irén
Földiné Józsa Szilvia
Fűsz Anita
Grósz Evelin Csilla
Horváth Virág
Juhászné Lantai Gabriella
Körmendy-Erdélyi Vanda (német munkaközösség-vezető)
Kürti Klára (DMSP)
Lacza Kitti
Magyarósi Vivien
Máthéné Polczer Ágota
Mézes Mária (munkaközösség-vezető)
Monostori Zsuzsanna
Ölbei-Csernyén Petra
Péteri Kornélia
Pók Petra
Rónaszéki Csilla
Schneider Éva (munkaközösség-vezető)
Sipos Hanna Noémi
Szalainé Nyeste Judit
Tápi Krisztina Marion
Turi Ágnes
Vargáné Csontos Zsuzsanna
Vargáné Sike Julianna 
Zs. Nagyné Tóth Zsuzsanna
Zsoldos Sándorné

Sukorói Tagiskola: 
Kovácsné Darabos Erzsébet tagintézmény vezető

Fischer Attiláné
Nemes Rita
Ruffné Ulakcsai Veronika
Schrein Józsefné
Ungváryné Gyömrei Ildikó Etelka

Nevelő oktató munkát segítők:
Krainhofferné Karafi Gabriella iskolatitkár
Petrecz Zoltán István rendszergazda
Szűcs Gáborné pedagógiai asszisztens

Technikai dolgozók:
Petrecz Zoltán Istvánné gazdasági ügyintéző
Horváth Mária takarító
Pálinkás Attiláné takarító

Kelemen István karbantartó
Kovács János udvaros
Mohl Tibor portás
Szőllősi Erika élelmezésvezető

Pedagógusaink a 2017/2018. tanévben