ÖKOIskola

Miért ÖKOIskola?

Az ökoiskola hálózat egy nemzetközi projekt alapján 1986-ban indult útjára. Azóta 10 országban több ezer iskola lett a hálózat tagjává. A hálózathoz tartozó összes iskola minden országban azonos elvek, módszerek alapján épül fel és működik. Hazánkban az Ökoiskola címet 2005-ben hozta létre hivatalosan az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, azoknak az iskoláknak az elismeréséül, melyek átgondoltan foglalkoznak a fenntarthatóság gyakorlati megvalósításával. A Címet elnyert iskolák tevékenységét az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi Minisztérium által közösen felkért bizottság ellenőrzi.

Iskolánk a 2015-16-os tanévben elnyerte az „Ökoiskola" címet.

Az ÖKOIskola egy környezetbarát iskola,

- amelynek tantervében és pedagógiai programjában meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek valamint a fenntarthatóság témakörének
- amely lehetőséget biztosít tanulói számára tantermen kívüli tanulási formákra (vetélkedők, pályázatok, erdei iskola, projektek), ezzel elősegíti a tanulók környezettudatos magatartásának kialakulását
- amely a szülőkkel és a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában
- amely technikai- gazdasági szinten igyekszik 
- takarékosan bánni az energiaforrásokkal
- csökkenteni a hulladékok mennyiségét
- az iskola külső és belső környezetét esztétikusan kialakítani
- megteremteni az egészséges iskolai munka feltételeit.

Az ÖKOIskola cím –mindemellett- azért fontos számunkra, mert:

- a nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar ökoiskola- kritériumrendszer az iskola megkülönböztető jellemzője, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők számára, és pozitív visszajelzést jelent az iskola munkájáról a fenntartó számára 
- iskolánk így nagyobb eséllyel vesz részt a környezeti nevelési és a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon
- az Ökoiskolák Hálózatának tagjai lettünk, kapcsolatrendszerünk bővül, s a Hálózat programjai segítik szakmai fejlődésünket.

Intézményün ÖKOIskola-munkacsoportja

Vezető:
Ölbei-Csernyén Petra
 
Tagok:
Kürti Klára, Lánczosné Sági Ágnes, Fazekas Hajnalka, Zsoldos Sándorné, Mézes Mária

Csoportunk célja:

Cselekvés és felelősségvállalás a környezetünk megóvásáért, a fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés érdekében történő tevékenységek szervezéséért, valamint a környezettudatos gondolkodás előtérbe helyezéséért.

ÖKOIskola hírek