… a tudás a legnagyobb kincs …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

… a tudás a legnagyobb kincs …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Egyesület és alapítvány

Egyesület és alapítvány
Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskoláért Egyesület
Az egyesület 2007. elején alakult, közhasznú szervezet, nem tagja egyetlen politikai szervezetnek sem. Célja Felsőváros egyetlen általános iskolájában a nevelési és oktatási tevékenység támogatása, a városi, de főként a felsővárosi hagyományok ápolása, a német hagyományőrzés segítése. Ennek érdekében pályázatokat készít, kiegészítő támogatásokat gyűjt, tevékenykedik az informatikai és nyelvi oktatás feltételeinek javítása érdekében. Első évünkben kerestük magunkat, körvonalazódott, mit is és hogyan szeretnénk megvalósítani. Közreműködtünk az iskolai Márton-nap megrendezésében, megrendeztük februárban a Felsővárosi bált, amely az idén is bombasztikusra sikeredett.

Közérdekű információk:
Az egyesület címe:
8000 Székesfehérvár, Koppány u.2.
E-mail: felsovarosiiskolaert.egyesulet@gmail.com
Elnökségi tagok:
Neumann András, elnök
Lánczosné Sági Ágnes, elnökhelyettes
Krainhofferné Karafi Gabriella, titkár
Ifj. Balsay István
Földi Zoltán
Tagdíj:
2000,- Ft/fő/év – befizetés a gazdasági irodában, minden hónap első és második keddjén, 16-17 óráig.
Hirdetményeinket az iskolában, a földszinti faliújságon olvashatják.
Szeretettel várunk mindenkit, aki célkitűzéseinkkel azonosulni tud, mert valamilyen szempontból fontos neki a Felsővárosi Általános Iskola. Legyen tagja az egyesületnek!
Minden ötletet, javaslatot szívesen fogadunk, amely munkánkat segíti!

Alapítványunk:
Alapítvány neve: „Iskolánkért és Gyermekeinkért” Szociális Alapítvány
Alapítvány székhelye: Felsővárosi Általános Iskola Székesfehérvár, Koppány u. 2.
Alapítvány célja: Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola anyagi és szociális segítése. Az iskolában tanuló gyermekek oly tevékenységeinek, szükségleteinek anyagi segítése, amelyre az iskolának költségvetési kerete nincsen. E körben az iskola technikai felszerelésének beszerzésében való hozzájárulás, kirándulások segítése, iskolai könyvtár anyagának bővítése, erdei iskola létesítéséhez történő anyagi hozzájárulás, a gyermek szociális ellátását, minél magasabb szintű oktatását lehetővé tevő és elősegítő célok anyagi segítése.
Az alapítvány kezelője: Az alapítvány kezelője az alapító által felkért 5 főből álló Kuratórium. A Kuratórium elnöke: Földi Zoltán (Székesfehérvár, Lugosi u. 22.).
Alapítvány elérhetősége: felsovarosiiskola@t-online.hu, telefonszám: 22/502-533.
Alapítvány bankszámlaszáma: 10700093-48802903-51100005.
Alapítvány adószáma: 18487040-1-07

Tisztelettel: Földi Zoltán

Facebook megosztás