… a tudás a legnagyobb kincs …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

… a tudás a legnagyobb kincs …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nyelvoktatás

Német nemzetiségi oktatás

Minden gyermek számára, akinek a szülője igényli a német nemzetiségi oktatást, iskolánk biztosítja ezt a képzési lehetőséget a gyermek képességeire és teljesítményére való tekintet nélkül. Ez a képzési forma nemcsak a német nyelv tanításáról szól, hanem ezen túlmenően a magyarországi németek történelméről, irodalmáról, zenéjéről, hagyományairól, jogairól és orgánumairól, egyszóval kultúrájáról szóló ismereteket is magában foglalja. A népismeretet alsó és felső tagozatban egyaránt külön tantárgyként tanítjuk, amelynek része a magyarországi német néptánc-oktatás és az ezzel járó fellépések.

Miért a német? Miért minket válasszon?  Miért tartson ki mellettünk nyolc évig?

 • A nyelvtanulást még viszonylag korán, első osztálytól kezdik a gyerekek. Így minden nap hallják a német beszédet, másrészt „érzésből” tanulják, ami elengedhetetlen a sikeres nyelvtanuláshoz.
 • Minél hamarabb kezd el ismerkedni a gyerek az idegen nyelvvel, annál kevesebb energiájába kerül tökéletesen elsajátítani azt és annál magabiztosabb nyelvhasználóvá válik idősebb korban.
 • Azok a gyerekek, akik ebben az időszakban több nyelvvel találkoznak, rugalmasabbak, befogadó képesebbek, mint egynyelvű társaik.
 • Mert köztudott, hogy első idegen nyelvként a némettel kezdeni könnyű. Utána a többi idegen nyelv pl. angol, francia lényegesen könnyebben tanulható.
 • Számos magyarországi német és osztrák érdekeltségű cég foglalkoztat magyar munkavállalókat. (pl.: Aldi, Allianz, Audi, Bosch, E.ON, Haribo, Lidl, Mercedes, Opel, Siemens stb. )
 • Tudományos körökben az angol után a második leggyakrabban használt nyelv a német.
 • Pedagógusaink az első perctől kezdve németül beszélnek a diákokkal, németül vezetik az órákat. Az iskolában német nyelvű feliratok is segítik a tájékozódást.
 • Nyelvileg és módszertanilag magasan képzett pedagógusok tanítják a tantárgyakat, akik nem pusztán nyelvtanárok.
 • Hat év kitartó német nyelvtanulás után diákjainknak házon belül, ingyen biztosítjuk a DSD I. nyelvvizsgára való felkészülést ez irányban képzett, tapasztalt tanárok irányításával. (Egyik némettanárunk DSD I. nyelvvizsgáztatói jogosultsággal is rendelkezik már.)
 • Legkésőbb a nyolcadik évfolyam tavaszán DSD I. nyelvvizsgát tehetnek tanulóink ingyen, házon belül.
 • Ha hamarabb szakít valaki iskolánk jól felépített, az alsó és felső tagozat közötti átmenetet is megkönnyítő képzésével, Székesfehérvár egyetlen iskolájában, gimnáziumában sem tudja folytatni a mi magas színvonalú képzésünket.

További információkat itt talál: https://felsovarosiiskola.hu/leendo-elsosoknek/

Tisztelettel:

Földi Zoltán
igazgató

Angol nyelvi irányultságú oktatás

A „b” osztály

Minden gyermek számára, akinek a szülője igényli a normál tanrend mellett az angol nyelvi irányultságú oktatást, iskolánk biztosítja ezt a képzési lehetőséget a gyermek képességeire és teljesítményére való tekintet nélkül.

1-2. osztályban heti 2 órában tanítjuk a nyelvet. Elsődleges célunk az, hogy felkeltsük a vágyat az idegen nyelv tanulása iránt, váljon a gyerekek számára természetessé, hogy idegen nyelven szólalnak meg, fejezik ki gondolataikat, ill. hogy megalapozzuk a későbbi nyelvtanulást.

Az 1-2. évfolyamon az angol nyelv tanulása játékos tevékenységeken (énekek, körjátékok, egyéb mozgásos játékok nem feltétlenül tantermi keretek között) keresztül történik, ami a tanulók számára érdekes és motiváló. A gyerekek első osztályban mindent hallás után tanulnak meg, ezen az évfolyamon nem tanulnak angolul sem olvasni sem pedig írni. Második osztálytól kezdve fokozatosan megjelenik az írásbeliség is, ügyelve arra, hogy az anyanyelvi helyesírást ne zavarjuk össze.

 1. osztálytól már 3 órában tanítjuk az angol nyelvet. Továbbra is megmarad a nyelvtanítás játékos formája, a gyermekkori szókincs bővítése, de emellett nyelvtani helyességre, helyes nyelvhasználatra is szoktatjuk a diákokat. Ezen az évfolyamon már kis csoportokban dolgoznak a gyerekek. Önálló tevékenység még itt sem jellemző.

A 4. évfolyamon további egy órával, azaz 4-re emelkedik az óraszám. Ez a plusz óra már lehetőséget ad a szókincs további bővítésére. A gyerekek már pármunkákat is végeznek, illetve egyénileg is kapnak kisebb feladatokat. Ezen az évfolyamon kezdődik meg a tankönyvből való oktatás.

Felső tagozatban, 5. évfolyamon a diákok új tanárokkal, új tantárgyakkal ismerkednek meg, nem emelkedik a heti óraszám, azaz 4 angolóra marad. Továbbra is biztosítjuk a minőségi nyelvtanítást, az alap nyelvtani szerkezeteket minél alaposabban átadva a diákoknak. A játékosság már inkább versenyfeladatokban, egyéni munkákban jelentkezik.

6., 7. és 8. évfolyamon heti 5 órában, azaz mindennapos az angoloktatás. Hetedik osztálytól képességeikhez mérten lehetőségük van még a differenciált nyelvoktatásra is, melynek célja egyrészt a hétköznapi nyelv elsajátítása, másrészt a nyelvvizsga megszerzése nyolcadik osztályban. Ugyanakkor a vizsga sikeressége nagymértékben függ a rendszeres készüléstől, kitartástól és a támogató szülői háttérttől.

Az iskolában lehetőséget biztosítunk házi keretek között megrendezett, ill. városi, megyei szintű versenyeken való részvételre 4. osztálytól kezdődően.

Tisztelettel:

Földi Zoltán

igazgató