Leendő elsősöknek

Leendő elsősőknek

Csibecsalogató foglalkozások:
2021. január 11.-e hetében online.
2021. január 25. –e hetében online
2021. február 8.- a hetében online
2021. február 22.-e hetében online
2021. március 8. 16.30 – online
2021. március 22. 16.30  – online

Beiratkozás: 2021. április 15-16.

Tájékoztató szülők részére a beíratásról

Szülők részére_2021 a beíratásról (letöltés) >>

Székesfehérvár 1 körzetes utcanév jegyzék

 

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA Oberstädtische Grundschule (Koppány u. 2.)

Ács köz
Agyag u.
Alkony u.
Antal dűlő
Aszalvölgyi út
Aszalvölgyi vízmű
Asztalos köz
Attila u.
Bádogos köz
Barátság liget
Berényi út
Cento u.
Csala – István major
Csala – Klapka u.
Csala – Török Ignác u.
Csala – Új u.
Csala – Vécsey Károly u.
Csalai Fő u.
Csalai kastély
Csalai vasútállomás
Csalapuszta
Csucskai u.
Csutora u.
Damjanich u.
Építőmunkás u.
Európa Ipari Park
Fecskepart
Fecskepart u.
Gábor Áron u.
Gödör u.
Gugásvölgyi u.
Hajnal u.
Havranek József köz
Havranek József u.
Horgász dűlő
Illyés Gyula tér

valamint Sukoró község teljes közigazgatási területe az 5-8. évfolyam számára.

Jezsuita u.
Kecskeméti u.
Kertalja köz
Kertalja u.
Kiskút útja
Kissós u.
Koppány u.
Kőműves köz
Kund u.
Marhacsapás
Marhacsapás u.
Mester u.
Mészáros Lázár u.
Munkás u.
Nemes u.
Ond u.
Orgona u.
Óvoda u.
Pestispincék
Pestispincék u.
Pörös u.
Sellő u.
Szent Flórián krt.
Szent Sebestyén tér
Szövetség u.
Téglás köz
Tompa Mihály u.
Túrózsáki út
Vadász u.
Vajdasor
Vajda sor
Wass Albert köz
Zámolyi út
Zámoly köz
Zámoly u.

 

LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓ NÉNIK

1.a
Tobikné Varga Zsuzsanna
Nagy-Rittner Berthilde Christa
Sass Beáta

1.b
Sass Beáta
Tanító párját hamarosan bemutatjuk.

KÖRZETES UTCA NÉV LISTA

Sukoró – Teljes település
AGYAG UTCA
ALKONY UTCA
ASZTALOS KÖZ
ATTILA UTCA
ÁCS KÖZ
BÁDOGOS KÖZ
BERÉNYI ÚT
CENTO UTCA
CSALAI FŐ UTCA
CSALAI ÚT
CSALAI KASTÉLY
CSALAPUSZTA
CSUTORA UTCA
DAMJANICH UTCA

ÉPÍTŐMUNKÁS UTCA
FECSKEPART
GÁBOR ÁRON UTCA
GÖDÖR UTCA
GUGÁSVÖLGYI UTCA
HAJNAL UTCA
HAVRANEK JÓZSEF UTCA
ILLYÉS GYULA TÉR
KECSKEMÉTI UTCA
KERTALJA KÖZ
KERTALJA UTCA
KISKÚT ÚTJA
KOPPÁNY UTCA
KŐMŰVES KÖZ
KUND UTCA

MESTER UTCA
MUNKÁS UTCA
NEMES UTCA
OND UTCA
ORGONA UTCA
ÓVODA UTCA
PESTISPINCÉK
PÖRÖS UTCA
SZÖVETSÉG UTCA
TÉGLÁS KÖZ
TOMPA MIHÁLY UTCA
TÚRÓZSÁKI ÚT
VAJDASOR
Wass Albert köz
ZÁMOLY KÖZ
ZÁMOLY UTCA

Angol nyelvi irányultságú oktatás

Minden gyermek számára, akinek a szülője igényli a normál tanrend mellett az angol nyelvi irányultságú oktatást, iskolánk biztosítja ezt a képzési lehetőséget a gyermek képességeire és teljesítményére való tekintet nélkül.

Alsó tagozat
1-2. osztály
Heti 2 órában tanítjuk a nyelvet. Elsődleges célunk az, hogy felkeltsük a vágyat az idegen nyelv tanulása iránt, váljon a gyerekek számára természetessé, hogy idegen nyelven szólalnak meg, fejezik ki gondolataikat, ill. hogy megalapozzuk a későbbi nyelvtanulást.

Az 1-2. évfolyamon az angol nyelv tanulása játékos tevékenységeken (énekek, körjátékok, egyéb mozgásos játékok nem feltétlenül tantermi keretek között) keresztül történik, ami a tanulók számára érdekes és motiváló. A gyerekek első osztályban mindent hallás után tanulnak meg, ezen az évfolyamon nem tanulnak angolul sem olvasni sem pedig írni. Második osztálytól kezdve fokozatosan megjelenik az írásbeliség is, ügyelve arra, hogy az anyanyelvi helyesírást ne zavarjuk össze.

3. osztály
Ekkortól már 3 órában tanítjuk az angol nyelvet. Továbbra is megmarad a nyelvtanítás játékos formája, a gyermekkori szókincs bővítése, de emellett nyelvtani helyességre, helyes nyelvhasználatra is szoktatjuk a diákokat. Ezen az évfolyamon már kis csoportokban dolgoznak a gyerekek. Önálló tevékenység még itt sem jellemző.

4. osztály
A 4. évfolyamon további egy órával, azaz 4-re emelkedik az óraszám. Ez a plusz óra már lehetőséget ad a szókincs további bővítésére. A gyerekek már pármunkákat is végeznek, illetve egyénileg is kapnak kisebb feladatokat. Ezen az évfolyamon kezdődik meg a tankönyvből való oktatás.

Felső tagozat
5. évfolyam
A felső tagozatba lépve a diákok új tanárokkal, új tantárgyakkal ismerkednek meg, ezért nem emelkedik a heti óraszám, azaz 4 angolóra marad. Továbbra is biztosítjuk a minőségi nyelvtanítást, az alap nyelvtani szerkezeteket minél alaposabban átadva a diákoknak. A játékosság már inkább versenyfeladatokban, egyéni munkákban jelentkezik.

6., 7. és 8. évfolyam
6. , 7. és 8. évfolyamon heti 5 órában, azaz mindennapos az angoloktatás. Hetedik osztálytól képességeikhez mérten lehetőségük van még a differenciált nyelvoktatásra is, melynek célja egyrészt a hétköznapi nyelv elsajátítása, másrészt a nyelvvizsga megszerzése nyolcadik osztályban. Ugyanakkor a vizsga sikeressége nagymértékben függ a rendszeres készüléstől, kitartástól és a támogató szülői háttérttől.

Az iskolában lehetőséget biztosítunk papír alapú vagy online, házi keretek között megrendezett, ill. városi, megyei szintű versenyeken való részvételre 4. osztálytól kezdődően.

Várunk sok szeretettel!

Csibecsalogató
ovis foglalkozások időpontjai

2019. október 21. (h) 16:30
Mesés akadályverseny

2019. november 11 (h) 16:00
Márton-napi játszóház

2019. december 9. (h) 16:30
Karácsonyváró foglalkozás

2020. január 13. (h) 16:30

2020. január 27. (h) 16:30

2020. február 10. (h) 16:30

2020. február 24. (h) 16:30

2020. március 9. (h) 16:30

2010. március 23. (h) 16:30

Helyszín: Felsővárosi Általános Iskola

 

FELSŐVÁROSI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

OBERSTÄDTISCHE GRUNDSCHULE
Cím: Székesfehérvár, Koppány u.2.
Tel: 22/502-533
honlapunk: www.felsovarosiiskola.hu
E-mail: felsovarosialtalanosiskola@gmail.com

Német nemzetiségi oktatás

Minden gyermek számára, akinek a szülője igényli a német nemzetiségi oktatást, iskolánk biztosítja ezt a képzési lehetőséget a gyermek képességeire és teljesítményére való tekintet nélkül. Ez a képzési forma nemcsak a német nyelv tanításáról szól, hanem ezen túlmenően a magyarországi németek történelméről, irodalmáról, zenéjéről, hagyományairól, jogairól és orgánumairól, egyszóval kultúrájáról szóló ismereteket is magában foglalja. A népismeretet alsó és felső tagozatban egyaránt külön tantárgyként tanítjuk, amelynek része a magyarországi német néptánc-oktatás és az ezzel járó fellépések.
Miért a német?
Miért minket válasszon?
Miért tartson ki mellettünk nyolc évig?

• A nyelvtanulást még viszonylag korán, első osztálytól kezdik a gyerekek. Így minden nap hallják a német beszédet, másrészt „érzésből” tanulják, ami elengedhetetlen a sikeres nyelvtanuláshoz.

• Minél hamarabb kezd el ismerkedni a gyerek az idegen nyelvvel, annál kevesebb energiájába kerül tökéletesen elsajátítani azt és annál magabiztosabb nyelvhasználóvá válik idősebb korban.

• Azok a gyerekek, akik ebben az időszakban több nyelvvel találkoznak, rugalmasabbak, befogadó képesebbek, mint egynyelvű társaik.

• Mert köztudott, hogy első idegen nyelvként a némettel kezdeni könnyű. Utána a többi idegen nyelv pl. angol, francia lényegesen könnyebben tanulható.

• Számos magyarországi német és osztrák érdekeltségű cég foglalkoztat magyar munkavállalókat. (pl.: Aldi, Allianz, Audi, Bosch, E.ON, Haribo, Lidl, Mercedes, Opel, Siemens stb. )

• Tudományos körökben az angol után a második leggyakrabban használt nyelv a német.

• Pedagógusaink az első perctől kezdve németül beszélnek a diákokkal, németül vezetik az órákat. Az iskolában német nyelvű feliratok is segítik a tájékozódást.

• Nyelvileg és módszertanilag magasan képzett pedagógusok tanítják a tantárgyakat, akik nem pusztán nyelvtanárok.

• Hat év kitartó német nyelvtanulás után diákjainknak házon belül, ingyen biztosítjuk a DSD I. nyelvvizsgára való felkészülést ez irányban képzett, tapasztalt tanárok irányításával. (Egyik némettanárunk DSD I. nyelvvizsgáztatói jogosultsággal is rendelkezik már.)

• Legkésőbb a nyolcadik évfolyam tavaszán DSD I. nyelvvizsgát tehetnek tanulóink ingyen, házon belül.

• Ha hamarabb szakít valaki iskolánk jól felépített, az alsó és felső tagozat közötti átmenetet is megkönnyítő képzésével, Székesfehérvár egyetlen iskolájában, gimnáziumában sem tudja folytatni a mi magas színvonalú képzésünket.

Várunk sok szeretettel!

Csibecsalogató
ovis foglalkozások időpontjai

2019. október 21. (h) 16:30
Mesés akadályverseny

2019. november 11 (h) 16:00
Márton-napi játszóház

2019. december 9. (h) 16:30
Karácsonyváró foglalkozás

2020. január 13. (h) 16:30

2020. január 27. (h) 16:30

2020. február 10. (h) 16:30

2020. február 24. (h) 16:30

2020. március 9. (h) 16:30

2010. március 23. (h) 16:30

Helyszín: Felsővárosi Általános Iskola

FELSŐVÁROSI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

OBERSTÄDTISCHE GRUNDSCHULE
Cím: Székesfehérvár, Koppány u.2.
Tel: 22/502-533
honlapunk: www.felsovarosiiskola.hu
E-mail: felsovarosialtalanosiskola@gmail.com