Leendő elsősöknek

KÖRZETES UTCA NÉV LISTA

Sukoró – Teljes település
AGYAG UTCA
ALKONY UTCA
ASZTALOS KÖZ
ATTILA UTCA
ÁCS KÖZ
BÁDOGOS KÖZ
BERÉNYI ÚT
CENTO UTCA
CSALAI FŐ UTCA
CSALAI ÚT
CSALAI KASTÉLY
CSALAPUSZTA
CSUTORA UTCA
DAMJANICH UTCA

ÉPÍTŐMUNKÁS UTCA
FECSKEPART
GÁBOR ÁRON UTCA
GÖDÖR UTCA
GUGÁSVÖLGYI UTCA
HAJNAL UTCA
HAVRANEK JÓZSEF UTCA
ILLYÉS GYULA TÉR
KECSKEMÉTI UTCA
KERTALJA KÖZ
KERTALJA UTCA
KISKÚT ÚTJA
KOPPÁNY UTCA
KŐMŰVES KÖZ
KUND UTCA

MESTER UTCA
MUNKÁS UTCA
NEMES UTCA
OND UTCA
ORGONA UTCA
ÓVODA UTCA
PESTISPINCÉK
PÖRÖS UTCA
SZÖVETSÉG UTCA
TÉGLÁS KÖZ
TOMPA MIHÁLY UTCA
TÚRÓZSÁKI ÚT
VAJDASOR
Wass Albert köz
ZÁMOLY KÖZ
ZÁMOLY UTCA

Az „a” osztály: német nemzetiségi osztály

Mottó: „Fogadd szívesen az idegeneket!” (István király)

Iskolánk 16 évvel ezelőtt a nemzetiségi német nyelvi képzés mellett tette le voksát. Ennek lényege, hogy az emelt óraszámú német nyelvi képzés mellett diákjaink a hajdan Magyarországra betelepült németségről is tanulnak.

Minden gyermek számára, akinek a szülője igényli a német nemzetiségi oktatást, iskolánk biztosítja ezt a képzési lehetőséget a gyermek képességeire és teljesítményére való tekintet nélkül. Ez a képzési forma ugyanis nemcsak a német nyelv tanításáról szól, hanem ezen túlmenően a magyarországi németek történelméről, irodalmáról, zenéjéről, hagyományairól, jogairól és orgánumairól, egyszóval kultúrájáról szóló ismereteket is magában foglalja. A népismeretet alsó és felső tagozatban egyaránt külön tantárgyként tanítjuk, amelynek része a magyarországi német néptánc-oktatás és az ezzel járó fellépések.

 • A képzésről

Alsó tagozat

A német nemzetiségi nyelv oktatása a hagyományos nyelvoktató formában, minden évfolyamon (1-8.) heti 5, évi 180 órában történik.

Alsó tagozaton a legfontosabb feladat a német nyelv megszerettetése a gyerekekkel. Elsődleges célunk az, hogy felkeltsük a vágyat az idegen nyelv tanulása iránt, váljon a gyerekek számára természetessé, hogy idegen nyelven szólalnak meg, fejezik ki gondolataikat, ill. hogy megalapozzuk a későbbi nyelvtanulást.

Az 1-2. évfolyamon a német nyelv tanulása játékos tevékenységeken keresztül történik, ami a tanulók számára érdekes és motiváló.

A gyerekek első osztályban mindent hallás után tanulnak meg, ezen az évfolyamon nem tanulnak németül sem olvasni, sem pedig írni. Tankönyvük és munkafüzetük is ehhez igazodik: könyvük képeskönyv, a munkafüzetben pedig elsősorban rajzos feladatok szerepelnek. A nyelv megtanulásának középpontjában a kommunikáció áll. Kezdetben versek, mondókák, dalok segítik a nyelvelsajátítást, ezek nyelvi formái rögzülnek a tanulókban.

Második osztályban kezdődik az olvasás és írás tanulása a németórákon. Ehhez jó alapot ad az első osztályban hallás után megtanult szókincs. A játékos forma továbbra is megmarad, de kiejtési, olvasási és helyesírási szabályokat is felfedeznek és megtanulnak a gyerekek. A nyelvtani jelenségekkel ebben a szakaszban kis lépésekben ismerkednek, az új szerkezetek megtanulása sok gyakorlással, példákkal és modellekkel történik. A különféle szituációs- és szerepjátékokban tanult mondatok, beszédfordulatok a kommunikáció szolgálatában állnak.

A 3-4. évfolyamon továbbra is megmarad a nyelvelsajátítás játékos formája, de mellette már „komoly” nyelvtani dolgokról is szó esik. A korábban megtanult mondatmodellekkel kapcsolatban különféle szabályokat fogalmazunk meg. Ebben az időszakban kezdődik a szótárazás tanulása, aminek elsajátítása az önképzés, önművelés fontos előfeltétele.

A Planetino tankönyvcsalád színes képei, képregényei, érdekes, gyermek közeli szövegei, párbeszédei mind ösztönzőleg hatnak a gyerekek szóbeli megnyilvánulásaira.

Felső tagozat

Felső tagozatban folytatjuk az alsó tagozatban elkezdett munkát, az ott megalapozott tudásra építünk, ill. bővítjük és elmélyítjük a nyelvismeretet. Továbbra is kiemelt szempont a beszédközpontúság, a használható nyelvtudás megszerzése. Felső tagozatban továbbra is elvárjuk a rendszeres, kitartó nyelvtanulást. Ugyanis ez a titka a 8. osztályban megcélzandó nyelvvizsga sikerének. Közismert, hogy a jövőben már csak „C” típusú, B1-es szintű középfokú nyelvvizsga birtokában lehet jelentkezni felsőoktatásba. Tehetséges diákjaink már az általános iskolai éveik végén képesek középfokú nyelvvizsgát tenni. Mások inkább a későbbi külföldi vagy magyarországi német érdekeltségű multinacionális vállalatnál való elhelyezkedés reményében az alacsonyabb szintű, de használható nyelvtudást célozzák meg.

Bárhogy is orientálódik a diák, mindkét lehetőséget biztosítjuk számára a felső tagozatban.

 • Csoportbeosztás

Iskolánkban a német nyelvet a felső tagozatban csoportbontásban tanítjuk.

A 7. osztálytól kezdve diákjainknak biztosítjuk, hogy még komolyabban elmélyüljenek a német nyelv elsajátításában. Képességeikhez mérten lehetőségük van a differenciált nyelvoktatásra, melynek célja egyrészt a hétköznapi nyelv elsajátítása, másrészt a nyelvvizsga megszerzése. Ennek megfelelően tehát 7. évfolyam elején lehet változtatni a csoportbeosztáson.

 • Követelményrendszer

Valamennyi csoportnak azonos követelményeknek kell megfelelnie, hogy teljesítményük összemérhető legyen. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon felmérőket írják meg (egy tanév során minimum 5-öt). Ezt kisebb írásbeli számonkérések és egyéb szóbeli feleletek egészítik ki.

 • Szakkörök:

Felső tagozatban, 5. és 6. évfolyamon játékos nyelvi szakkört kínálunk diákjaink számára, a 7. és 8. osztályban pedig nyelvvizsga előkészítő kurzust.

Tanulóink iskolánkban és iskolán kívül is megmutathatják tehetségüket a különféle fellépéseken.

 • Alapfokú nyelvvizsga:

A 7. évfolyamtól iskolánk biztosítja a DSD I. alapfokú nyelvvizsgára való felkészítés lehetőségét az „a” csoport tanulói számára. Az „a” csoportosok számára ajánljuk és el is várjuk a nyelvvizsgára való jelentkezést. Ugyanakkor a vizsga sikeressége nagymértékben függ a rendszeres készüléstől, kitartástól és a támogató szülői háttérttől.

 • Táborok

A Székesfehérvári Német Kisebbségi Önkormányzat is minden évben szervez nemzetiségi táborokat elsősorban alsó tagozatos tanulóknak németek lakta településeken. A tábor helyszínéül évente más-más települést választunk. Az utóbbi néhány évben jártunk az ausztriai Fürstenfeld mellett Liptódon, Zircen, Vértesbogláron, Kőszegen és Gánton is.

 • Nyelvi versenyek:

Évek óta büszkélkedhetünk tanulóink városi, megyei és regionális nyelvi versenyeken elért kiváló eredményeivel. A nemzetiségismereti, versmondó, szépkiejtési, országismereti versenyeken, vetélkedőkön való részvételre is ösztönözzük diákjainkat. Így mindenki megtalálhatja az ínyére való megmérettetést.

 • Tankönyvek

A piac kínálta lehetőségek közül igyekszünk mind a nyelvi, mind a nemzetiségismereti képzésünk számára legmegfelelőbb tankönyvekből választani.

Alsó tagozat

 1. osztály: Mein erstes Deutschbuch (Nemzedékek Tudása)
 2. osztály: Alle machen mit! 2. (Nemzedékek Tudása), Planetino 1 (Hueber Kiadó)
 3. osztály: Planetino 2. (Hueber Kiadó)
 4. osztály: Planetino 3. (Hueber Kiadó)

Népismeret: Schatztruhe 1-4. ( KONSEPT-H Kiadó) – népismeret

Felső tagozat

 1. osztály: Beste Freunde 1 tk., mf., CD (Hueber Kiadó)
 2. osztály: Beste Freunde 2. tk., mf., CD (Hueber Kiadó)
 3. osztály: Beste Freunde 3. tk., mf., CD (Hueber Kiadó)
 4. osztály: Planet 3 tk., mf., CD (Hueber Kiadó)

A nyelvvizsga felkészítő órákon a DSD nyelvvizsgára gyakorló Fit für DSD I. Című kiadvány alapján készülünk.

Az említett kiadók online felületükön megannyi interaktív anyaggal bővítve támogatják a kommunikatív nyelvoktatásunkat.

Népismeret:

 1. és 6. osztályban hangsúlyt fektetünk az autentikus oktatásra, nemzetiségi ünnepkörök, gyűjtőmunkák segítségével dolgozunk, illetve ellátogatunk Mohára, ahol a gyerekek a tájházban megismerkedhetnek a korabeli mindennapi élettel, feladatokkal, például: kenyérsütés, kolbásztöltés, szappanfőzés, továbbá a gyerekek számára népi játékok is rendelkezésre állnak.

Karácsonykor és húsvétkor ellátogattunk a Székesfehérvári Kézművesek egyesületébe is, ahol az adventi és a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves foglalkozásokon vettünk részt.

 1. és 8. osztályban a következő tankönyvből és munkafüzetből egészítjük ki ismereteinket:

Frey Mária: Omas Fotoalbum erzählt (Arbeitsbuch) KONSEPT-H Kiadó – népismeret

Tanulóink évek óta rendszeres előfizetői német nyelvű ifjúsági folyóiratoknak (Spatzenpost, JÖ), amelyeket az órákon is használunk és feldolgozunk, így elmélyítve az itt megszerzett tudást. Ezáltal folyamatosan gyakorolhatják az írásbeli nyelvvizsga szövegértés feladatrészét.

Tisztelettel:

Földi Zoltán
igazgató

Angol nyelvi irányultságú oktatás

A „b” osztály

Minden gyermek számára, akinek a szülője igényli a normál tanrend mellett az angol nyelvi irányultságú oktatást, iskolánk biztosítja ezt a képzési lehetőséget a gyermek képességeire és teljesítményére való tekintet nélkül.

1-2. osztályban heti 2 órában tanítjuk a nyelvet. Elsődleges célunk az, hogy felkeltsük a vágyat az idegen nyelv tanulása iránt, váljon a gyerekek számára természetessé, hogy idegen nyelven szólalnak meg, fejezik ki gondolataikat, ill. hogy megalapozzuk a későbbi nyelvtanulást.

Az 1-2. évfolyamon az angol nyelv tanulása játékos tevékenységeken (énekek, körjátékok, egyéb mozgásos játékok nem feltétlenül tantermi keretek között) keresztül történik, ami a tanulók számára érdekes és motiváló. A gyerekek első osztályban mindent hallás után tanulnak meg, ezen az évfolyamon nem tanulnak angolul sem olvasni sem pedig írni. Második osztálytól kezdve fokozatosan megjelenik az írásbeliség is, ügyelve arra, hogy az anyanyelvi helyesírást ne zavarjuk össze.

 1. osztálytól már 3 órában tanítjuk az angol nyelvet. Továbbra is megmarad a nyelvtanítás játékos formája, a gyermekkori szókincs bővítése, de emellett nyelvtani helyességre, helyes nyelvhasználatra is szoktatjuk a diákokat. Ezen az évfolyamon már kis csoportokban dolgoznak a gyerekek. Önálló tevékenység még itt sem jellemző.

A 4. évfolyamon további egy órával, azaz 4-re emelkedik az óraszám. Ez a plusz óra már lehetőséget ad a szókincs további bővítésére. A gyerekek már pármunkákat is végeznek, illetve egyénileg is kapnak kisebb feladatokat. Ezen az évfolyamon kezdődik meg a tankönyvből való oktatás.

Felső tagozatban, 5. évfolyamon a diákok új tanárokkal, új tantárgyakkal ismerkednek meg, nem emelkedik a heti óraszám, azaz 4 angolóra marad. Továbbra is biztosítjuk a minőségi nyelvtanítást, az alap nyelvtani szerkezeteket minél alaposabban átadva a diákoknak. A játékosság már inkább versenyfeladatokban, egyéni munkákban jelentkezik.

6., 7. és 8. évfolyamon heti 5 órában, azaz mindennapos az angoloktatás. Hetedik osztálytól képességeikhez mérten lehetőségük van még a differenciált nyelvoktatásra is, melynek célja egyrészt a hétköznapi nyelv elsajátítása, másrészt a nyelvvizsga megszerzése nyolcadik osztályban. Ugyanakkor a vizsga sikeressége nagymértékben függ a rendszeres készüléstől, kitartástól és a támogató szülői háttérttől.

Az iskolában lehetőséget biztosítunk házi keretek között megrendezett, ill. városi, megyei szintű versenyeken való részvételre 4. osztálytól kezdődően.

Tisztelettel:

Földi Zoltán
igazgató